20 telefoonzinnen in het Frans

 

Krijg je een Franstalige aan de lijn? Met deze twintig sleutelzinnen verloopt het gesprek eens zo vlot!

Informatie vragen/geven
Neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoor.
Excusez-moi de vous déranger.

Waarmee kan ik u helpen?
Que puis-je faire pour vous ?

Ik zou graag willen spreken met …
Je voudrais parler à…

Verwacht u mevrouw Charlier vandaag nog terug?
Est-ce que Mme. Charlier sera là aujourd’hui ?

Wanneer verwacht u hem/haar terug?
Quand pensez-vous qu’il/elle sera de retour ?

Doorverbinden
Blijft u aan de lijn, ik verbind u door met de heer…
Ne quittez pas, je vous passe Monsieur…

Ik kijk even of ik u kan doorverbinden met de verkoopafdeling
Je vais voir si je peux vous passer le service des ventes

Het spijt me, maar hij is in gesprek.
Je suis désolé, mais il est en communication.

Kunt u mij doorverbinden met mevrouw X / met toestel Y.
Pourriez-vous me passer Madame X / le poste Y ?

De lijn is momenteel in gesprek
La ligne est occupée pour le moment

Terugbellen/boodschap aannemen
Met wie spreek ik?
Qui est à l’appareil? / C’est de la part de qui?  

Spreek ik met de firma ElaN Languages?
C’est bien la société ElaN Languages ?

Kunt u dat nummer cijfer voor cijfer herhalen?
Vous pourriez me répéter ce numéro un chiffre après l’autre ?

Wilt u wat langzamer spreken a.u.b.?
Est-ce que vous pourriez parler plus lentement s’il vous plaît ?

Ik zal hem//haar vragen u terug te bellen zodra hij/zij terug is.
Je vais lui demander de vous rappeler dès son retour.

Afsluiting
Dank u, u hebt mij goed geholpen.
Merci, vous m’avez bien aidé.

Graag gedaan.
Il n’y a pas de quoi. / Je vous en prie.

Heel aangenaam kennis met u te hebben gemaakt
Je suis ravie d’avoir fait votre connaissance !

Wij wensen u hetzelfde.
Nous vous en souhaitons autant. / Et vous de même

Hartelijk dank en tot ziens.
Merci beaucoup et au plaisir de vous entendre.

Bron: Elan Languages