Assistants anno 2016: Brainpower 2 Empower!

Anno 2016 heeft alleen een empowered Assistant nog toekomst," aldus Fons Scheltema, directeur-eigenaar van Assistant2. Het vak van de secretaresse anno 2016 is door veranderingen in organisatiestructuren de afgelopen jaren sterk veranderd ten opzichte van de traditionele secretaresse. 

Neem Donna, de Assistant van Harvey Specter in de tv-serie Suits. Zij is onmisbaar binnen haar organisatie en kent het kantoor en haar leidinggevende (Harvey) beter dan wie dan ook. Zij draagt persoonlijk bij aan het succes van het bedrijf en is een echte empowered Assistant: in staat en welwillend om zoveel mogelijk zelf te doen. "Dit is waar iedere Assistant van nu naartoe moet bewegen," aldus Scheltema.
 
UvA-onderzoek: Brainpower to Empower
Maar hoe beoordeelt de moderne Assistant zichzelf eigenlijk? Uit het onderzoek ‘Brainpower 2 Empower’, onder 2.000 Assistants, waarvan 350 respondenten, blijkt dat zij zichzelf gemiddeld gezien als redelijk empowered beoordelen. Zij vinden dat zij over de juiste vaardigheden beschikken en dat hun baan betekenis heeft. Als er vervolgens wordt gekeken naar de manier waarop Assistants zich willen ontwikkelen, blijkt dat zij liever bij willen leren over soft skills (assertiviteit en samenwerking) en minder geïnteresseerd zijn in de hard skills (project management en buitenlandse taal). Dit terwijl onderzoek uitwijst dat juist de hard (taak georiënteerde) skills zorgen voor meer empowerment.

Lees verder