Belgische werknemers minder tevreden en geëngageerd

Vier op de vijf medewerkers is tevreden op het werk en evenveel is geëngageerd. Maar sinds 2009 daalt het niveau van tevredenheid en engagement wel stelselmatig. Dat blijkt uit het Engagement onderzoek dat HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 jaarlijks voert bij 2.500 medewerkers in België.

Hoewel er tussen tevredenheid en engagement best wat samenhang bestaat, zijn het twee verschillende zaken. Het engagement is gelieerd aan de betrokkenheid tot de organisatie en het prestatieniveau van medewerkers. Tevredenheid duidt op het aanvaarden van een situatie zoals ze is. Volgens de cijfers is in een doorsnee organisatie 7% van de medewerkers zeer ontevreden maar tegelijk matig geëngageerd, terwijl 10% van de mensen zeer tevreden is, maar slechts matig geëngageerd.

Dalende top drie
Hoewel ze nog altijd de lijst aanvoeren van werkaspecten waarover men tevreden is, daalden de werkzekerheid, de werkomstandigheden en de job het meest. Deze dalende trend kan op langere termijn problematisch worden. Zo lijken meer mensen bezorgd over het voortbestaan van hun organisatie, het werkschema, de werktijden en de regelmogelijkheden of autonomie in de job. Ook hebben ze meer moeite met de mentale en lichamelijke belasting op het werk en zijn ze minder trots op het werk dat steeds minder afwisseling biedt.

De zekerheid op werk in de eigen organisatie is er de voorbije jaren op achteruitgegaan. Wel voert de zekerheid op de huidige job voor het eerst de lijst aan. Tot vorig jaar was dat nog de job zelf.

Lees verder