Conflicten op het werk: zo pak je ze aan

De meeste mensen houden niet van conflicten op hun werk. Toch kan een conflict soms nuttig of zelfs nodig zijn om problemen op te lossen. Als je een meningsverschil op een goede manier aanpakt, kan het zelfs leiden tot een positievere werksfeer. Zó doe je dat!

Vat kritiek niet persoonlijk op
Veel mensen kunnen niet goed omgaan met kritiek of conflicten. Ze worden defensief omdat ze zich gekwetst of persoonlijk aangevallen voelen. Besef dat dit vaak niet de bedoeling is: mensen die dag in dag uit met elkaar moeten samenwerken, houden er nu eenmaal soms een andere mening op na. Dat hoeft geen afbreuk te doen aan jullie collegialiteit.

Bekijk het positief
Wanneer problemen uitgesproken worden, is vaak al de eerste stap gezet naar een oplossing. Een meningsverschil kan leiden tot nieuwe ideeën of creatieve beslissingen. Ga conflicten daarom niet uit de weg: durf de confrontatie met je collega's en/of baas aan te gaan.

Durf uitkomen voor je mening
Vaak verkiezen mensen om zich in stilte aan te sluiten bij de meerderheid, omdat ze dan niet openlijk moeten uitkomen voor hun eigen mening. Fout! Op deze manier creëer je een ongezond klimaat waarin mensen ontevreden zijn over de werksfeer, de taakverdeling... Durf voor je mening uit te komen en probeer ook je collega's te motiveren om eerlijk en oprecht te zijn. Alleen op die manier kan een gezond werkklimaat ontstaan, waarin met ieders mening rekening wordt gehouden.

Laat het conflict niet ontsporen
Als je een goede werksfeer wilt, is het belangrijk dat er geen conflicten blijven nazinderen. Als je voelt dat een probleem dreigt te escaleren, las dan tijdig een 'time out' in. Vermijd dat je als een kemphaan tegenover je collega's en/of baas komt te staan. Vraag desnoods aan iemand die je vertrouwt om te bemiddelen, als je het gevoel hebt dat je je zelfbeheersing gaat verliezen. Doe in elk geval al het mogelijke om het conflict echt uit te praten.

Respecteer de anderen
Ook in conflictsituaties is het belangrijk altijd je respect voor de ander te bewaren. Besef dat jouw mening niet belangrijker is dan die van een ander. Probeer met een open ingesteldheid de zienswijze van andere mensen te bekijken en te begrijpen. Ga niet de persoonlijke toer op als je voelt dat je ongelijk krijgt. Durf ook eens kritisch te zijn voor jezelf.

Bron: Regiojobs