De secretaresse denkt steeds meer mee

Dat beaamt ook Schoevers woordvoerder Damaris Beems. 'Het vak is veel inhoudelijker geworden', zegt zij. 'Een assistent wordt tegenwoordig ook geacht zich bezig te houden met zaken als corporate governance, HR en communicatie. Als zodanig ben je meer een "sparring partner" die soms ook zelfs de manager moet vervangen.'

Het nieuwe werken werkt dit in de hand. Steeds meer bedrijven nemen afscheid van strikt hiërarchische structuren om te gaan werken in multidisciplinaire teams waarin ieder zijn eigen specialisatie inbrengt en eigen verantwoordelijkheden heeft. 'In zo'n platte structuur is er behoefte aan een "facilitator" en verbinder', zegt Van Happen. 'Iemand die ondersteunende werkzaamheden uitvoert maar daarnaast ook projecten en werkzaamheden plant, toezicht houdt op deadlines en (strategisch) meedenkt. Je brengt de specialisten en werkzaamheden samen en zorgt dat zij verder komen. Als zodanig ben je veel meer inhoudelijk betrokken.'

Meer mannen
Een dergelijke functie krijgt ook niet meer het etiket secretaresse opgeplakt, maar eerder dat van assistant of projectmanager. Van Happen: 'Je ziet ook dat dat meer mannen aantrekt. Vooral jonge bedrijven hebben vaker een mannelijke assistant.' Overigens leert het jaarlijkse salaris- en functieonderzoek van Secretary Plus uit 2014 dat nog slechts 1% van de assistants man is.

Volgens het UWV rapport zijn er nog altijd driemaal zoveel mbo-vacatures als hbo-vacatures voor secretaresses, maar het werkbedrijf signaleert dat het aandeel hbo-vacatures groeit. Dat gaat ten koste van de mbo'er. 'Het niveau mbo-2 of 3 valt af', weet ook Beems. 'Voor mbo-4 biedt Schoevers de mogelijkheid van een "associate degree" aan, waarbij in twee jaar een hbo-kwalificatie kan worden gehaald.'

Wie niet meebeweegt kan niet meer terecht, want over de hele linie is de vraag dalende.

Minder fte
'Bedrijven richten hun overhead anders in', weet Van Happen. 'Wat wij zien, is dat ze zo min mogelijk fte's op de loonlijst willen. Bij grote bedrijven zie je bijvoorbeeld dat waar vroeger een assistent drie managers moest bijstaan, die ratio is veranderd naar een op vijf. Bedrijven willen hun medewerkers flexibel kunnen inzetten. Ondersteunende diensten die niet direct betrokken zijn bij het primaire proces willen ze zoveel mogelijk omzetten van fte naar kosten. In die trend past ook het afnemen van secretariële en ondersteunende diensten in plaats van een assistent in dienst hebben.'

Waar vroeger een assistant drie managers moest bijstaan, zijn dat er nu eerder vijf.

Lees verder