Gelukkige medewerkers

Hoe kun je als HR-verantwoordelijke zorgen dat geluk binnen de organisatie wordt gestimuleerd? Moeten we allemaal een Chief Happiness Officer in dienst nemen?

Het antwoord op die laatste vraag lijkt nee, want volgens prof. dr. Ruut Veenhoven, een van de meest ervaren wetenschappers op het terrein van geluk, is de mate waarin een organisatie geluk kan bevorderen gering. Op basis van de beschikbare onderzoeken geeft hij aan dat een organisatie gemiddeld hoogstens 5 procent kan bijdragen aan geluk. Toch is geluk handig voor duurzamer inzet, want je werkt er beter, plezieriger en ook langer door.

‘Gelukkige’ omgeving
Individueel geluk kun je niet altijd sturen, maar je kunt binnen je organisatie wel werken aan een omgeving die geluk kan bevorderen. Dat blijkt ook uit Het Grote Geluksonderzoek van KU Leuven onder leiding van prof. dr. Patrick Luyten. In dit onderzoek wordt het effect van positieve interventies, gebaseerd op het werk van Leo Bormans, op geluk onderzocht in verschillende settings.

6 Basisvoorwaarden voor gelukkige mensen in het bedrijf

o Materiële veiligheid en billijke beloning;
o Gevoelens van autonomie;
o Kansen om te groeien en een creatieve bijdrage te leveren;
o Mogen leren en fouten mogen maken;
o Belang van teamwork en verbondenheid;
o Geïnspireerd worden door omgeving, collega’s en leidinggevenden.

Zorgt voor behoud en motivatie
Werken aan geluk in organisaties heeft wel degelijk zin, denkt ook Janneke Schenning, directeur van Schouten & Nelissen. Het heeft wel degelijk enige invloed op geluksgevoel en op de prestaties. Zoals Joost Ardts concludeerde in het blad MT: “Gelukkige medewerkers krijgen hogere beoordelingsscores, sneller een salarisverhoging en worden door collega’s eerder geholpen dan minder gelukkige. En medewerkers die tevreden, betrokken en gelukkig zijn, lopen minder snel weg.”

Bron: Over duurzame inzetbaarheid