Minder spam

 

Verberg je adres
Publiceer je e-mailadres nooit zomaar op een internetpagina of een forum. De zoekmachines van spammers lezen die pagina’s ook en maken automatisch lijsten met adressen. Je kan je adres vermommen door de punten en het apenstaartsymbool voluit te schrijven.

Open geen spam
Als je in je mailbox een bericht krijgt waarvan je meteen merkt dat het spam is, klik er dan niet op. Open je zo’n mail, dan weet de spammer dat jouw adres echt gebruikt wordt. 

Lees de kleine lettertjes
Op sites waar je intekent op de nieuwsbrief of je je registreert voor een forum, staan meestal de privacyregels van de organisatie of het bedrijf. Lees die na en controleer of je hen door je te registreren het recht geeft om je e-mailadres aan derden door te geven. 

Dien klacht in
Wanneer je spam ontvangt, kan je klacht indienen. Voor klachten betreffende reclame via e-mail kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie op eco.inspec@economie.fgov.be. Voor klachten over het misbruik van persoonsgegevens wend je je tot de privacycommissie op commission@privacy.fgov.be.

Gebruik een wegwerpadres
Vaak heb je een mailadres maar één keer nodig, bijvoorbeeld om je inschrijving op een site te bevestigen. Er bestaan verschillende programma's en sites waarmee je zo'n wegwerpadres kan aanmaken. 

Beveilig je computer
Er bestaan virussen en andere malware die op zoek gaan naar e-mailadressen wanneer ze je computer besmetten. Weer andere gebruiken jouw computer om spam te verzenden. Beveilig je pc dus met een goed beveiligingspakket. 

Bron: Clickx