Negen HR-trends voor 2018

Attentia voorspelt negen HR-trends voor 2018. Sleutelwoorden zijn work-lifebalans, arbeidsorganisatie, robots, welzijn, meten is weten, positieve psychologie, leiderschap, feedback en digitaal.

1. Exit work-lifebalans
Mensen die streven naar work-lifebalans zitten sneller met een burn-out. Want die balans is echt niet meer van deze tijd: niet alleen word je in je vrije tijd geconfronteerd met werkgerelateerde dingen, tijdens het werk glipt je privéleven er soms tussen. Want wie checkt er niet snel even het nieuws tijdens de lunch of de Whatsappgroep van de school van de kinderen? In 2018 draait het meer rond integratie van werk en persoonlijk leven, bedrijven zullen dat inzien en daarop inzetten.

2. Naar een innovatieve arbeidsorganisatie
De interafhankelijkheid van teams en departementen wordt steeds groter door het knippen in rollen, verantwoordelijkheden en jobinhoud op alle niveaus. Innovatieve arbeidsorganisaties zoeken de juiste balans tussen sturing en zelfsturing, wat bijdraagt aan het welzijn en engagement van medewerkers.

3. Outsourcing aan robots
Wat HR en Well-being betreft doen bedrijven nog heel wat interne functionele processen manueel (berekenen vakantierechten, aanvraag educatief verlof, etc.). In 2018 gaan bedrijven die functionele taken en processen meer uitbesteden aan HR- en Well-beingpartners, die de middelen, schaalgrootte en mogelijkheden hebben om die processen te automatiseren en robotiseren.

4. HR en Well-being komen dichter bij elkaar
HR en Well-being, twee werelden die vroeger heel ver uit elkaar lagen, komen dichter bij elkaar. Want psychosociale aspecten, vroeger eerder een bijzaak op het werk, worden steeds belangrijker. Bedrijven zijn er meer en meer mee bezig én investeren er ook in, bijvoorbeeld via risicoanalyses en ondersteuning op het terrein. Er zijn zelfs bedrijven die 24/24 7/7 psychosociale ondersteuning voorzien voor medewerkers, via EAP (Employee Assistance Programs). Die evolutie dat HR en Well-being naar elkaar toe groeien, juichen we bij Attentia alleen maar toe.

Lees verder op Attentia