Nog steeds belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

Een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie toont dat vrouwen terrein verliezen in hun streven naar gelijkheid op het werk, ondanks kleine vorderingen in bepaalde regio’s. De IAO publiceert dit rapport n.a.v. van een initiatief gericht op vrouwen op het werk in het kader van het 100-jarig bestaan van de IAO . 

“Het rapport omschrijft de belangrijke uitdagingen waaraan vrouwen het hoofd bieden om waardig werk te vinden en te behouden,” merkt IAO directeur-generaal Guy Ryder op. “We moeten nu effectief actie ondernemen, en hierin zo ver mogelijk gaan. Er valt geen tijd te verliezen. De Agenda 2030 is een kans om samen initiatieven te nemen en deze op een coherente manier vorm te geven, waarbij we het beleid inzake gendergelijkheid ondersteunen.”

Het rapport Women at Work: Trends 2016  analyseert gegevens uit niet minder dan 178 landen en komt tot het besluit dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in verschillende landen en sectoren blijft bestaan. Tijdens de laatste twee decennia heeft de voorsprong die vrouwen namen op vlak van onderwijs niet geleid tot een evenredige verbetering van hun situatie op het werk. 

Sinds 1995 is de genderkloof inzake werkgelegenheid met slechts 0.6 procentpunt afgenomen. In 2015 bedroeg het percentage werkende vrouwen 46%, tegenover bijna 72% werkende mannen. 
Enkel in Noord-, Zuid- en West-Europa is de kloof wat kleiner geworden, gezien de hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in deze regio’s, maar ook als gevolg van de lagere tewerkstelling van mannen door de economische crisis. 

Lees verder