Notulen: Veel gebruikte uitdrukkingen in het Frans en Engels

De notulen opmaken van een vergadering vraagt de nodige aandacht. Je verslag moet niet alleen overzichtelijk zijn en vlot leesbaar. De juiste nuances aanbrengen is zeker zo belangrijk. Geen evidentie in je moedertaal. Laat staan in het Frans of het Engels. Deze uitdrukkingen helpen je al een eind op weg. 

 
Uitdrukkingen voor:

1. Doel van het document 

NL: Dit verslag heeft betrekking op/handelt over/gaat over/betreft …
FR: Ce rapport a trait à/traite de/porte sur/concerne…
EN: This report relates to/looks at/is about/concerns...

2. Vaststellingen

NL: Hij vestigt de aandacht op …
FR: Il attire l’attention sur…
EN: It draws the attention to…

3. Conclusie

NL: Het verslag besluit met …
FR: Le rapport conclut en disant…
EN: The report concludes by saying…

4. Aanbeveling

NL: Bijgevolg wordt het aanbevolen …
FR: Par conséquent, il est recommandé …
EN: As a result, it is recommended…

Om tegenstellingen te creëren

1. Echter, toch

Bv.: Het terrein in Parijs was duurder. Toch koos men voor dit terrein.

FR: Cependant
Ex. Le site de Paris était plus cher. Cependant, c’est celui-là qui a été choisi.

EN: Still
e.g. The Paris site was more expensive. Still, that’s the one which was chosen.

2. Terwijl/daarentegen

(deze termen worden gebruikt om een tegenstelling te creëren ten opzichte van een gelijkwaardig element).

Bv.: De Franse dochteronderneming telt vijftien kaderleden, terwijl de Engelse er maar tien heeft.

FR: Alors que/tandis que
Ex. La filiale française compte quinze cadres, tandis que l’anglaise n’en a que dix.

EN: Whereas/ while
e.g. The French branch has 15 managers whereas the English one only has 10).

3. Hoewel/zelfs als

Bv: Hoewel het terrein in Parijs duurder is, werd dit gekozen.

FR: Bien que/même si
“Bien que”: Bien que le site de Paris soit plus cher, c’est celui-là qui a été choisi.
 “Même si”: klinkt iets empatischer dan “bien que”.

EN: Although/even though

‘Although’: Although the Paris site is more expensive, this is the one which was chosen. 
‘Even though’: slightly more emphatic than ‘although’.

4. Daarentegen

Bv.: Het terrein ligt ver van de dokken. Het bevindt zich daarentegen dicht bij het station. 

FR: Par ailleurs
Ex.: Le site est loin des docks. Par ailleurs, il est proche de la gare.

EN: However
e.g. The site is far from the docks. However it is close to the station.

Om informatie toe te voegen 

1. Daarenboven

Bv.: De autosnelweg is gemakkelijk bereikbaar. Daarenboven bevindt het station zich op amper twee kilometer afstand.

FR: De plus
Ex.: L’accès à l’autoroute est aisé. De plus, la gare n’est qu’à deux kilomètres.

EN: Furthermore
e.g. Accessing the motorway is easy. Furthermore, the station is just 2 km away.

2. Bovendien

Bv. : We hebben twintig voltijdse werknemers. Bovendien werken vijf personen met een zelfstandig statuut voor ons bedrijf.

FR: De surcroît
Ex.: Nous avons vingt travailleurs à temps plein. De surcroît, cinq personnes travaillent sous statut indépendant pour notre société.

EN: In addition
e.g. We have 20 full-time staff. In addition, 5 people work on a freelance basis for our company.

3. Behalve, naast

Bv.: Behalve de twintig personen die voltijds werken, zijn er ook vijf zelfstandigen aan de slag.

FR: Outre
Ex.: Outre les vingt personnes qui travaillent à temps plein, il y a aussi cinq indépendants.

EN: Besides
e.g. Besides the 20 full-time staff, we also have 5 people who work on a freelance basis.

4. Niet alleen
Bv.: De fabriek heeft niet alleen een goede spoorwegverbinding, maar is ook goed bereikbaar via de weg.

FR: Non seulement
Ex. L’usine bénéfice non seulement de bonnes liaisons ferroviaires, mais également de bonnes liaisons routières.

EN: Not only
e.g. The factory not only benefits from good railway connections, it also has some good road links.

Bron: Elan Languages