Privacy

Deze website wordt beheerd door AssistantClub.be.
Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over "deze Website" wordt hiermee de AssistantClub.be-site bedoeld.

Bij jou bezoek aan deze Website kan AssistantClub.be gegevens van jou verwerken (door het invullen van formulieren, door lid te worden, ...). Het spreekt voor zich dat AssistantClub jouw privacy waarborgt en respecteert door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat je persoonsgegevens door AssistantClub.be beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. AssistantClub.be zal je gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien AsistantClub.be hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens jou.

AssistantClub.be verzamelt en verwerkt informatie van bezoekers van deze Website.
Uit de bezoekersgegevens wordt informatie gehaald zoals welke onderwerpen worden geraadpleegd, de toepassingen die de bezoekers van deze Website gebruiken, de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie. Deze informatie wordt op anonieme basis verwerkt.

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stem je in met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement. Bij het bezoeken van deze Website wordt een klein bestand (cookie) automatisch op jouw computer geplaatst, waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen, wordt gebruikt wanneer je deze Website opnieuw bezoekt. Op de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies kan via de instelling van je computer worden uitgeschakeld.

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op deze Website en niet op websites van derden die via deze Website kunnen worden bezocht. Indien op deze Website informatie wordt gepubliceerd van andere websites, dan is dit Privacy Statement daarop niet van toepassing.

Uiteraard heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kan je een schriftelijk verzoek daartoe indienen.
Je verzoek kan je richten aan AssistantClub.be, Herentalsesteenweg 44, 2275 Poederlee of privacy@assistantclub.be

AssistantClub.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het regelmatig raadplegen van dit Privacy Statement is daarom aanbevolen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Dutch