Sleep het beste loon in de wacht

We moeten er niet omheen draaien: iedereen vindt zijn loonbriefje belangrijk. Wij beschouwen ons loon ook als een erkenning voor het goede werk dat we leveren. Maar hoe kan je nu het best onderhandelen over je loon? Enkele managers verklappen welke strategie je het best gebruikt.

1.     Kies het juiste moment

Anne Sneyers, CEO van het headhuntingbedrijf Senses, actief in de communicatie - en mediasector: ‘Eigenlijk hoeven mijn medewerkers niet om loonsverhoging te vragen. Als ik vind dat ze goed werk leveren, zorg ik ervoor dat ze een competitief loon krijgen. Maar àls je over je salaris wilt praten, lijkt de jaarlijkse evaluatie mij een geschikt moment. Als je dan een positieve evaluatie krijgt, kan je iets terug vragen. Ook als je van job verandert, kan je trachten een hoger loon te bekomen.’

Kris Hansen, manager HR & HSE bij BAM Contractors, actief in de (wegen)bouw- en spoorwegindustrie: ‘In ons bedrijf staat het iedereen vrij om loonsverhoging te vragen als hij/zij vindt dat zijn/haar functie geëvolueerd is naar een job met meer taken en verantwoordelijkheden. Maar wij zetten dat slechts één keer per jaar op de agenda en dat is bij de jaarlijkse evaluatie.’

Stefan Inslegers, HR-manager bij Daddy Kate, een communicatiebureau met eigen drukkerij: ‘Voor mij is het tijdstip in het jaar niet zo belangrijk. De werknemer moet wel beseffen dat zoiets moet ingepland worden, zodat beide partijen de kans krijgen om zich goed voor te bereiden.’

2.     Maak duidelijke afspraken op papier

Anne Sneyers: ‘Eén van de belangrijkste zaken bij een loononderhandeling is dat je duidelijke afspraken maakt op papier. Bespreek niet alleen het loon maar laat ook extralegale voordelen, vakantieregeling, enz. op papier zetten. Want dikwijls wordt er tijdens het sollicitatiegesprek mondeling van alles beloofd, waar dan achteraf niets van in huis komt. Als er dan niets op papier staat, is het achteraf heel moeilijk om alsnog je slag thuis te halen.’

Lees verder op Vacature