Werken als je kanker hebt

Maar liefst een derde van alle mannen en een vierde van de vrouwen gaat voor zijn of haar 75ste levensjaar de strijd tegen kanker aan. Mannen vechten vooral tegen prostaatkanker, vrouwen tegen borstkanker. Longkanker en dikkedarmkanker vertegenwoordigen bij beide geslachten de top 3 van meest voorkomende kankers.

Elk jaar zijn er meer dan 65.000 nieuwe patiënten. Dat cijfer moet naar omlaag, en liefst van al helpen we kanker helemaal de wereld uit. Steun daarom Stichting tegen Kanker en neem deel aan de Wereldkankerdag!

Werken als je kanker hebt

Je bent wettelijk niet verplicht om je baas, collega’s of klanten te laten weten dat je kanker hebt. Dat geldt trouwens voor elke ziekte. Maar je moet je werkgever en je ziekenfonds wel verwittigen dat je niet in staat bent om te werken. Als je dat niet doet, kan je afwezigheid als ongewettigd worden beschouwd. Dan kan je geen aanspraak maken op de uitkering waarop je recht hebt.

Ziekteverlof: wie moet je verwittigen?
Je moet om te beginnen een medisch attest hebben dat opgesteld en ondertekend is door je arts. Al de rest hangt af van je statuut.

Werk je in loondienst? Breng dan je werkgever nog de dag zelf op de hoogte van je afwezigheid en bezorg hem binnen twee werkdagen je medisch attest.
Ben je zelfstandige? Waarschuw dan je ziekenfonds en bezorg je medisch attest ten laatste 28 dagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid.
Krijg je een werkloosheidsuitkering? Bezorg dan je medisch attest aan je ziekenfonds, aan de instelling die je uitkering betaalt en aan je vakbond als je aangesloten bent.

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
Normaal betaalt je werkgever je loon de eerste twee of vier weken (naargelang je arbeider of bediende bent) gewoon door. Daarna word je arbeidsongeschikt en krijg je een uitkering van je ziekenfonds. Die wordt berekend op basis van je persoonlijke situatie. Je kunt maximaal een jaar arbeidsongeschikt zijn. Daarna krijg je het statuut van invalide.

Wat als je zelfstandige bent?
Voor zelfstandigen onderscheidt men drie periodes van arbeidsongeschiktheid.

  1. Eerst is er een wachttijd van één maand waarin je geen uitkering krijgt.
  2. Daarna volgt een periode van elf maanden (primaire arbeidsongeschiktheid) waarin je een uitkering krijgt.
  3. Na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid krijg je een invaliditeitsuitkering, net zoals een loontrekkende.

Werken en kanker

Voor vragen in verband met je werk (ziekteverlof, invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, vervangingsinkomen, enz.) kan je terecht bij:

  • Je eigen ziekenfonds of dat van je ouders.
  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): www.rva.be
  • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): www.rsvz.be
  • Het OCMW van je gemeente.
  • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be
  • Je vakbond als je aangesloten bent.