Wil je graag meer verdienen?

In haar recentste prognoses was de Nationale Bank van België positief over de Belgische groei. Dit groeiend vertrouwen in het herstel van de economie wordt ook bevestigd in het internationaal onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij meer dan 2400 CFO’s en financieel directeurs in 16 landen. Zo geeft 88% van de 200 ondervraagde Belgische CFO’s en financieel directeurs aan vertrouwen te hebben in de groeivooruitzichten van de Belgische economie en nog eens 88% in het groeipotentieel van het eigen bedrijf. Dit vertrouwen vertaalt zich dan weer in een matig positieve loonevolutie voor werknemers binnen het financedepartement, maar met 28% die stelt dat de lonen van financiële werknemers zullen stijgen in 2015, zit België niet alleen sterk onder het Europese gemiddelde van 40%, België is ook hekkensluiter in de rangschikking.

Loonsverhogingen om financieel talent aan te trekken en te behouden
Bedrijven concurreren om aantrekkelijke werkgevers te blijven. Zo stelt ruim een kwart (28%) van de Belgische financieel verantwoordelijken dat de lonen van hun medewerkers binnen het financedepartement dit jaar met gemiddeld 6% zullen stijgen. In 2013 gaf slechts 18% aan dat de lonen zouden stijgen.

Lees verder